«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 15-12-2019, στα περίπτερα της Κέρκυρας.