«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 15-07-2018, στα περίπτερα της Κέρκυρας.