«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 13-01-2019, στα περίπτερα της Κέρκυρας.