«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 10-11-2019, στα περίπτερα της Κέρκυρας.