«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 09-06-2019, στα περίπτερα της Κέρκυρας.