«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 08-12-2019, στα περίπτερα της Κέρκυρας.