«Επισημάνσεις της Κυριακής»

Αυτή την Κυριακή 03-11-2019, στα περίπτερα της Κέρκυρας.