Ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει πως την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσει από 08:30 έως τις 14:00 διακοπή ρεύματος με σκοπό την εκτέλεση αναγκαίων εργασιών πάνω στις Κεντρικές Γραμμές Μέσης Τάσης και στις εγκαταστάσεις αυτών στις παρακάτω περιοχές:

 • Σκριπερό,
 • Κατσελάνοι Γύρου,
 • Αγρός,
 • Άγιος Αθανάσιος,
 • Μεσσαριά,
 • Βελονάδες,
 • Άγιος Ιωάννης Καρουσάδων,
 • Αγνός,
 • Ρόδα,
 • Σιδάρι,
 • Περουλάδες,
 • Γουσάδες
 • Αυλιώτες

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η διακοπή θα γίνει την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις ίδιες ώρες.