Την ένταξη στο αυριανό Περιφερειακό Συμβούλιο ως επείγον θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα «Εισαγγελική παραγγελία για παράδοση εγγράφων που αφορούν τον ΧΥΤΑ Λευκίμμης» ζητά η παράταξη ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΘΕΛΗΣΗ και ο Επικεφαλής Χρήστος Άνθης.

Σύμφωνα με την εισήγηση: «Ενημερωθήκαμε ότι έχουν δοθεί έγγραφα υπηρεσιών στο γραφείο του προέδρου που προορίζονται για την ενημέρωση μελών του Π.Σ. είναι αληθές αυτό και ποια είναι αυτά τα έγγραφα; Θέλουμε να γνωρίζουμε αν έχει δοθεί εισαγγελική παραγγελία και πότε δόθηκε για τα έγγραφα που αφορούν το ΧΥΤΑ Λευκίμμης και αν αυτά έχουν δοθεί στους αιτούντες. Επειδή τα προαναφερόμενα αν συμβαίνουν είναι άκρως σημαντικά ζητάμε να μπει θέμα εκτός ημερήσια διάταξης που αφορά την συνολική λειτουργία της περιφερειακής αρχής και ειδικά του περιφερειακού συμβουλίου. Τι συμβαίνει με την λειτουργία τελικά νευραλγικών υπηρεσιών και ποιο το επίπεδο συνεργασίας σας; Θεωρούμε ότι πρέπει να μπει εκτός ημερησίας διάταξης πριν καταρρεύσει η διοίκηση της περιφέρειας».