Κοινωνικό προφίλ στη χορήγηση αδειών υπαίθριου εμπορίου επιχειρεί να περάσει το υπουργείο Οικονομίας μέσω του σχεδίου νόμου που κατέθεσε το βράδυ της Δευτέρας το οποίο φέρει τον τίτλο “Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες Διατάξεις”.

Συγκεκριμένα μέσω του σχεδίου νόμου, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, δίνεται η δυνατότητα σε σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, με έμφαση στις ειδικές ομάδες, να καταστεί οικονομικά ενεργό, μέσω των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. Στο άρθρο 19 αναφέρεται πως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να είναι άνεργοι και από κει και έπειτα το 60% των αδειών υπαίθριου εμπορίου δίνεται στις ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού (άτομα με αναπηρία από οποιαδήποτε αιτία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, πολύτεκνοι και τέκνα αυτών, τρίτεκνοι, γονείς – κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας, άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών, αποφυλακισθέντες από μακρόχρονη ποινή) και το υπόλοιπο 40% σε ανέργους.

Επίσης το σχέδιο νόμου προβλέπει την καταγραφή όλων των οργανωμένων μορφών άσκησης υπαίθριου εμπορίου και των δραστηριοποιούμενων σε αυτό σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με τις νέες διατάξεις πριμοδοτείται, κατά την απόδοση θέσης στις λαϊκές αγορές, ο επαγγελματίας πωλητής που προσέρχεται σε αγορές λιγότερες από έξι μέρες την εβδομάδα.

Παράλληλα, με την καθιέρωση του βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων, επιχειρείται να ενισχυθεί το σύστημα εποπτείας και παρακολούθησης των πωλούμενων ποσοτήτων οπωροκηπευτικών στις λαϊκές αγορές.

Επίσης με τον νέο νόμο τίθεται σύστημα μοριοδότησης, όπου ο κάθε πωλητής, βάσει κριτηρίων που συνδυάζουν κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, αλλά και παραβατικότητα (ο πωλητής με μειωμένη παραβατικότητα προκρίνεται έναντι των συνυποψήφιών του, στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα) τοποθετείται με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο.

Έρχεται η αγορά Καταναλωτών

Παράλληλα με το σχέδιο νόμου δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας υπαίθριας αγοράς και σε συλλογικότητες πολιτών. Η διάφορα με τις άλλες αγορές προϊόντων έγκειται στο ότι η συγκεκριμένη αγορά οργανώνεται μόνο με πρωτοβουλία των φορέων πολιτών-καταναλωτών, από συνεταιρισμούς καταναλωτών, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς πολιτών με νομική υπόσταση. Η λειτουργία των συγκεκριμένων αγορών θα εγκρίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου των δήμων, στα όρια των οποίων έχουν την έδρα τους οι εν λόγω φορείς ενώ σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος που είναι απαιτητό από τους δήμους θα μπορεί να είναι εκτός από χρηματικό και σε είδος προκειμένου να διατίθεται για κοινωνικούς σκοπούς των δήμων όπως τα κοινωνικά παντοπωλεία για την στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Πάντως αποτελεί προϋπόθεση οι σκοποί των φορέων που υποβάλλουν αίτημα για σύσταση “Αγοράς Καταναλωτή” να μην είναι κερδοσκοπικοί και να έχουν στόχο να προάγουν την αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών και τις αλληλέγγυες δράσεις που ωφελούν συμπολίτες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες επιβίωσης, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, φυλής, αναπηρίας, ηλικίας, θρησκεύματος, πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού και γενικώς κάθε μορφής διάκριση.

Δικαίωμα συμμετοχής ως πωλητές στις αγορές αυτές έχουν:
-οι επαγγελματίες αγρότες που είναι γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για πώληση των αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων,
-οι συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών και γυναικείοι συνεταιρισμοί,
-οι πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις τροφίμων και ειδών καθαρισμού.

Ωστόσο απαγορεύεται όσοι συμμετέχουν ως πωλητές στις συγκεκριμένες αγορές να είναι ταυτόχρονα μέλη των συλλογικών φορέων που τις διοργανώνουν. Οι αγορές αυτές θα μπορούν να διοργανώνονται το πολύ μια φορά το δίμηνο.

ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/