Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε την απόφαση έγκρισης για την χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 674.782,02 ευρώ σε Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωνικής προστασίας, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ. 57/1973 και την αριθμ. Π2/οικ.2673/2001 ΚΥΑ, με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων βιοτικών αναγκών και αντικατάστασης οικοσκευής λόγω φυσικών καταστροφών.
Το ποσό θα αποδοθεί στους Δήμους με χρηματική εντολή του υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η κατανομή της επιχορήγησης θα γίνει ως εξής:
Δήμος Αιτιολογία Ποσό (σε ευρώ)
Πρέβεζας Πλημμύρα 1,2,3/12/2017 Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 60.000,00
Χανίων Πλημμύρα 26/10/2017 Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση Οικοσκευής 65.743,26
Αρριανών Πλημμύρα 17/12/2017 Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 1.760,82
Μαρωνείας-Σαπών Πλημμύρα 17/12/2017 Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 38.151,10
Σουφλίου Πλημμύρα 17/4/2017 Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 5.869,40
Πλατανιά Χανίων Πλημμύρες 11/2/2017 και 26/10/2017 Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 36.977,22
Αχαρνών Πλημμύρα 22/10/2016 Αντικατάσταση Οικοσκευής 28.715,00
Ραφήνας Πλημμύρα 26,27,28/11/2016 Αντικατάσταση Οικοσκευής 7.512,84
Σπάρτης Πλημμύρα 7/9/2016 Αντικατάσταση Οικοσκευής 3.873,00
Σκύδρας Πλημμύρα 15/11/2017 Αντικατάσταση Οικοσκευής 7.524,59
Αλεξάνδρειας Πλημμύρα 15,16/11/2017 Αντικατάσταση Οικοσκευής 33.336,00
Πολύγυρου Πλημμύρα 17/07/2017 Αντικατάσταση Οικοσκευής 39.407,00
Κέρκυρας Πλημμύρα 11/11/2017 Αντικατάσταση Οικοσκευής 119.918,50
Δίου-Ολύμπου Πλημμύρα 15,16,17/11/2017 Αντικατάσταση Οικοσκευής 28.495,99
Βέροιας Πλημμύρα 15,16/11/2017 Αντικατάσταση Οικοσκευής 13.335,00
Ευρώτα Πλημμύρα 16/11/2017 Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση Οικοσκευής 36.165,00
Πύδνας-Κολινδρού Πλημμύρα 15,17/11/2017 Αντικατάσταση Οικοσκευής 30.767,53
Αρχαίας Ολυμπίας Πλημμύρα 6/5/2018 Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση Οικοσκευής 26.535,74
Τρικκαίων Πλημμύρα 24,25,26/2/2018 Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση Οικοσκευής 36.331,61
Πύλης Τρικάλων Πλημμύρα 26/2/2018 Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση Οικοσκευής 19.398,40
Σφακίων Πλημμύρα 20/2/2018 Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες & Αντικατάσταση Οικοσκευής 20.877,46
Σύμης Πλημμύρα 13/11/2017 Άμεσες Βιοτικές Ανάγκες 14.086,56