Μετά από τις εκλογές που διεξήχθησαν την Τετάρτη, τα αποτελέσματα των εκλογών στο ΠΥΣΔΕ Κέρκυρας, το ΑΠΥΣΔΕ Ιονίων Νήσων και το ΚΥΣΔΕ έχουν ως εξής: