Διόλου πειστικές απαντήσεις έδωσε μιλώντας στο πλαίσιο της εκπομπής «Λόγος Αντίλογος» του Corfutv ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας και Αντιδήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Αντρέας Σαούλος, σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής να παραπέμψει το θέμα των τριών επίδικων μονοπατιών του Ερημίτη, το οποίο βρίσκεται σε δικαστική εκκρεμότητα, στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας κλήθηκε να αποφασίσει μετά από εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών για τα υψομετρικά τριών μονοπατιών, για τα οποία όμως ο ενιαίος  Δήμος Κέρκυρας έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη και η τελικά απόφαση εκκρεμεί.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφάσισε το θέμα αυτό να το παραπέμψει στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς όμως να έχει τελεσιδικήσει η απόφαση του Δικαστήριο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Αντιδήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας Ανδρέας Σαούλος αντέτεινε ότι «έχει δεχθεί εξώδικο από την ενδιαφερόμενη εταιρεία» επιχειρώντας να δικαιολογήσει την στάση του.

Πως ακριβώς έχουν τα πράγματα

Ο ενιαίος Δήμος Κέρκυρας το 2018 ο Δήμος Κέρκυρας ζητά με αγωγή του, να αναγνωρισθεί νομέας και κάτοχος των τριών επιδίκων μονοπατιών, να διαταχθεί η αποβολή των εναγομένων εταιρειών από αυτά και να διαταχθεί η άρση της προσβολής των δικαιωμάτων του Δήμου με την ακριβή οριοθέτηση των μονοπατιών σε όλο το μήκος της διαδρομής τους και η παράλειψή της στο μέλλον, με την απειλή χρηματικής ποινής 600.000 ευρώ σε βάρος εκάστου των εναγομένων εταιρειών, ιδιαίτερα δε, να απαγορευθεί η είσοδος και διέλευση από τα επίδικα μονοπάτια με πάσης φύσεως τροχοφόρα οχήματα και μέσα.

Στις 7 Νοεμβρίου του 2019 το Ειρηνοδικείο Κέρκυρας εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία:
α) ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης,
β) διέταξε κατ’ άρθρο 254 Κ.Πολ.Δ. την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, προκειμένου να διενεργηθεί  πραγματογνωμοσύνη
γ) διόρισε ως πραγματογνώμονα τον Γεώργιο Σπίγγο του Νικολάου, αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό, ο οποίος να προχωρήσει σε εκτίμηση σχετικά με συνολική αγοραία αξία των τριών επιδίκων μονοπατιών κατά το χρόνο άσκησης της ένδικης αγωγής.

Κατόπιν όλων αυτών, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας που διαδέχθηκε τον ενιαίο Δήμο Κέρκυρας θα πρέπει να προστατεύσει τα περιουσιακά του δικαιώματα.

Έτσι λοιπόν ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι, η εξέταση και έγκριση της μελέτης αυτής, οι πράξεις που σχετίζονται  με την παραχώρηση των κοινοχρήστων χώρων της πολεοδομικής μελέτης του ακινήτου και η έκδοση των σχετικών αδειών δόμησης, θα πρέπει να ληφθούν, αφού προηγουμένως εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της αγωγής και αφού ληφθεί υπόψη και υπάρξει συμμόρφωση των σχετικών μελετών προς το περιεχόμενο και διατακτικό της.

Δεν θα πρέπει να ξεχνούν όσοι κατέχουν δημόσια αξιώματα ότι σύμφωνα με τον νόμο οφείλουν και έχουν ορκιστεί να διαφυλάσσουν και να προστατεύουν την ακίνητη περιουσία του δημοσίου και των δήμων, διαφορετικά ελλοχεύει κίνδυνος ποινικής, αστικής και πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών του Δήμου.