Και μπορεί ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας να προχώρησε στην αναβολή των θεμάτων που αφορούν την μετονομασία των Οργανισμών Παιδείας και ΔΟΠΑΠ σε συνδέσμους, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας συζήτησε το  θέμα και αποφάσισε ομόφωνα να δημιουργήσει τον δικό του Δημοτικό Οργανισμό Βόρειας Κέρκυρας Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού, ώστε να καλύπτονται δραστηριότητες, χωρίς να υπάρχει διαρκώς η ανάγκη έγκρισης από τον κεντρικό Οργανισμό που έως τώρα έφερε την ονομασία ΔΟΠΑΠ.

Ωστόσο αυτό θα συμβεί όπως προβλέπεται στον σχετικό Νόμο, από 1η Ιανουαρίου 2020.