Προσωρινή λύση στο έντονο πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου φιλοδοξεί να δώσει το υπουργείο Περιβάλλοντος με την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων με ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα).

Η απόφαση του υπουργείου δίνει τη δυνατότητα συλλογής των απορριμμάτων με κινητές μονάδες για ένα διάστημα έως δέκα μηνών, μέχρι την ολοκλήρωση των μόνιμων προβλεπόμενων μονάδων.

Υπενθυμίζεται ότι οι Μονάδες της Πελοποννήσου συνιστούν το μεγαλύτερο έργο ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα, με το ύψος της επένδυσης να ανέρχεται σε 168 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 66 εκατ. ευρώ προέρχονται από επιδότηση ΕΣΠΑ.

Συγχρόνως στο ίδιο χρονικό διάστημα των δέκα μηνών προβλέπεται να κατασκευαστούν οι μόνιμες μονάδες του έργου, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ΣΔΙΤ απορριμμάτων αλλά έχει συναντήσει σημαντικές δυσκολίες στην έναρξή του και κυρίως τις καθυστερήσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κι αυτό ενώ το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων στη συγκεκριμένη Περιφέρεια εξακολουθεί να αποτελεί μείζον ζήτημα καθώς συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων.

Πλέον, βάσει και της απόφασης του υπουργείου προβλέπεται:

  • Να αναληφθεί πλήρως και άμεσα η διαχείριση των παραγόμενων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Περιφέρειας από τον ανάδοχο του έργου- με προσωρινή διαχείριση όπως προβλέπεται στη σύμβαση.
  • Να σταματήσει άμεσα η ανεξέλεγκτη απόθεση των ΑΣΑ σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) της Περιφέρειας.
  • Και να δρομολογηθούν τα έργα αποκατάστασης των ΧΑΔΑ της Περιφέρειας άμεσα, ώστε να απομειωθεί το πρόστιμο που έχει επιβληθεί από την ΕΕ ανά ΧΑΔΑ που λειτουργεί ή και δεν έχει αποκατασταθεί.

Η τροποποίηση συνίσταται σε λειτουργική αναδιάρθρωση του έργου, με αναδιάταξη κτιρίων, επιμέρους μονάδων και οδών εντός των ήδη αδειοδοτημένων γηπέδων του έργου, και μικρές τροποποιήσεις των χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων.

Πηγή: https://www.ethnos.gr/