Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί η αύξηση του αριθμού των ελληνικών επιχειρήσεων που καινοτομούν σε προϊόντα ή στις παραγωγικές διαδικασίες, στην οργάνωση και το μάρκετινγκ.

Το ποσοστό των καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων για την τριετία 2014-2016 ανήλθε στο 57,7%, έναντι ποσοστού 51% στην τριετία 2012-2014 και 52,3% στην τριετία 2010-2012.

Αυτό προκύπτει από τα προκαταρκτικά στοιχεία της επίσημης στατιστικής έρευνας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). 

Η έρευνα αφορά περίπου 11.000 ελληνικές επιχειρήσεις με δέκα εργαζόμενους και άνω, σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι αυτά τα στατιστικά στοιχεία αποστέλλονται στη Eurostat στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής έρευνας CIS (Community Innovation Survey) για την καινοτομία και τις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων στην ΕΕ.

Οι καινοτομίες που εφαρμόστηκαν

Σε ποσοστό αυξημένο κατά 6,7% έναντι της προηγούμενης τριετίας, το 57,7% των ελληνικών επιχειρήσεων καινοτομούν, καθώς εφάρμοσαν τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τύπους καινοτομίας: νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα (καινοτομία προϊόντος), νέες ή σημαντικά βελτιωμένες διαδικασίες (καινοτομία διαδικασίας), νέες οργανωσιακές μεθόδους (οργανωσιακή καινοτομία), νέες μεθόδους μάρκετινγκ (καινοτομία μάρκετινγκ).

Σημαντική υπήρξε η αύξηση στην καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας. Την περίοδο 2014-2016 το 47,1% των ελληνικών επιχειρήσεων καινοτόμησαν σε προϊόντα ή/και διαδικασίες, σημειώνοντας άνοδο 8,4%, σε σχέση με την τριετία 2012-2014 και 12,8% μονάδες σε σχέση με την περίοδο 2010-2012.

Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτομιών σε προϊόντα ή/και διαδικασίες ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ το 2016 (2.047,08 εκατ. ευρώ), μεγαλύτερες κατά 432,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014 και κατά 141,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2012.

Καινοτομίες σε οργάνωση ή/και μάρκετινγκ κατέγραψε το 46,7% των ελληνικών επιχειρήσεων, σημειώνοντας άνοδο 6,1% σε σχέση με την τριετία 2012-2014 και 1,4% σε σχέση με την τριετία 2010-2012.

Όσον αφορά τους επιμέρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, στον τομέα της Βιομηχανίας το ποσοστό καινοτομίας φθάνει το 59,5% για την περίοδο 2014-2016, εμφανίζοντας βελτίωση των επιδόσεων από το 54,5% την περίοδο 2012-2014 και το 52,8% την περίοδο 2010-2012.

Αντίστοιχη βελτίωση καταγράφεται και στον τομέα των Υπηρεσιών, με το ποσοστό να αυξάνεται στο 56,5% το 2014-2016, από το 48,0% για την περίοδο 2012-2014.