Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας ΑΕ η συνάντηση με τον ανάδοχο κατασκευής του Έργου Κόμβος Νέου Λιμένα Κέρκυρας κ Α. Οικονομίδη σε πολύ καλό κλίμα με τον Προέδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Σπύρο Στεφανίδη καθώς και στελέχη του Οργανισμού.
Υστέρα από τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και μετά τις απαιτούμενες διευκρινήσεις που δοθήκαν εκατέρωθεν η διοίκηση του Οργανισμού προχώρησε στην έγκριση και πληρωμή των 7ου λογαριασμού του έργου.
Η συμφωνία συνέχισης του έργου περιλαμβάνει την άμεση συνέχιση των εργασιών με την δέσμευση εκ μέρους του αναδόχου της περάτωσης με πλήρη ασφαλτόστρωση συνοδεία της απαραίτητης σήμανσης μέχρι την Κυριακή των Βαΐων.