Το ποσό του μισού εκατομμυρίου ευρώ, για τη δημιουργία Κέντρου Προβολής και Ανάδειξης της Βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων περιοχών Κέρκυρας και Παξών, υπέγραψε ο Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Η εν λόγω πράξη είναι μια απ’τις 12 (π/υ 3.866.401,28 ευρώ), που υπεγράφησαν απ’ την ΠΙΝ, στη στροφή του χρόνου, για δράσεις προστασίας. διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους.
Η πράξη φέρει τον τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΞΩΝ» / στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά».

Το Κέντρο θα δημιουργηθεί στην πόλη της Κέρκυρας, μέσω της αποκατάστασης τμήματος του κτιριακού συγκροτήματος ΚΕΓΕ που ανήκε στον ΕΛΓΟ Δήμητρα και έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στην Περιφέρεια.
Παράλληλα, ο ίδιος χώρος θα καλύπτει τις ανάγκες στέγασης του Παραρτήματος του Φορέα Διαχείρισης Καλαμά – Αχέροντα –Κέρκυρας, ο οποίος έχει αναλάβει τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 της Κέρκυρας και των Παξών, σύμφωνα με το Ν. 4519/2018.

Βασικό αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία ενός χώρου αναφοράς για την προβολή του σημαντικού φυσικού περιβάλλοντος της Κέρκυρας και των Παξών, καθώς και για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των επισκεπτών των δύο νησιών. Το παραγόμενο αποτέλεσμα θα είναι ένας επισκέψιμος χώρος που θα προσφέρει ενημέρωση και εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και ψυχαγωγία στους επισκέπτες.

Το συγκρότημα θα αποτελείται από δύο κτίρια: ένα για τη διαμόρφωση γραφείων για τη λειτουργία του Παραρτήματος του ΦΔ και ένα για τη διαμόρφωση εκθεσιακού χώρου και χώρου πολλαπλών χρήσεων.

Αναλυτικότερα το Κέντρο θα περιλαμβάνει:
1. Μόνιμο Εκθεσιακό Χώρο (εκθεματικές επιφάνειες, εκθέματα, αναπαραστάσεις, διοράματα, διαδραστικές εφαρμογές) – (κτίριο Β),
2. Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων, με βοηθητικές υποδομές για περιοδικές εκθέσεις, ημερίδες – συνέδρια, προβολές, προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (κτίριο Β),
3. Χώρο Γραφείων του Παραρτήματος Φορέα Διαχείρισης Καλαμά, Αχέροντα και Κέρκυρας (εξοπλισμός χώρου γραφείων για 3 θέσεις εργασίας) – (κτίριο Α)
4. Βοηθητικούς χώρους (WC, αποθήκη) (κτίριο Β ή/ και στο κτίριο Α).
Στο πλαίσιο της πράξης εντάσσεται και η ενίσχυση για φύση και βιοποικιλότητα (Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης / Nature and biodiversity: Surface area of habitats supported to attain a better conservation status).

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/02/2019 και η ημερομηνία λήξης η 31/12/2021.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).