Ανακοίνωση για την πρόσληψη εξειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για χρονικό διάστημα 6 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, εξέδωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας.

3 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες σε οικοδομικές εργασίες.

Δείτε την προκήρυξη εδω.