Τη σύναψη 506 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (από 8 έως 11 μήνες) και πέντε συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα έτος, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν σε αυτούς, ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.

Η μισθοδοσία των συνολικά 511 συμβασιούχων είναι ανταποδοτική και προκύπτει από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι δημότες για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται (πολιτισμός, προσχολική αγωγή, φροντίδα ηλικιωμένων κ.α.).

Η εν λόγω κάλυψη των αναγκών στους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ σε προσωπικό, ανά αποκεντρωμένη διοίκηση, είναι η εξής: Αιγαίου 5 συμβάσεις, Αττικής 109, Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 90, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 97, Κρήτης 80, Μακεδονίας – Θράκης 124 και Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 10.