Σε προγραμματική σύμβαση προχώρησαν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας- Ιθάκης για την εκπόνηση φακέλου και υποβολή τεχνικού δελτίου για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου Κεφαλονιάς. 

Το έργο κρίνεται ιδιαίτερης σημασίας για την Κεφαλονιά, δεδομένου η αδειοδότηση του υδατοδρομίου και η λειτουργία των Υδροπλάνων, θα δώσουν νέα ώθηση στις διαρκώς αυξανόμενες τουριστικές ανάγκες του νησιού, ενώ θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην κάλυψη και των μεταφορικών αναγκών με τις παράκτιες περιοχές της χώρας μας.

Έτσι, είναι άμεση η ωφέλεια του πληθυσμού του νησιού, διότι αναβαθμίζεται το εμπορικό προϊόν αλλά και του εποχιακού πληθυσμού ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά την τουριστική περίοδο και αναβαθμίζεται σημαντικά το τουριστικό προϊόν του νησιού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ με ΦΠΑ.