Παρουσιάζουμε σήμερα τα αποτελέσματα της μεγάλης δημοσκοπικής έρευνας που διενήργησε η γνωστή εταιρεία KAΠΑ RESEARCH στις 13 Περιφέρειες της χώρας, για την καταγραφή των πολιτικών και κοινωνικών τάσεων σε εθνικό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο.

Η έρευνα διενεργήθηκε από τις 13 Νοεμβρίου μέχρι 6 Δεκεμβρίου και στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετείχαν 581 άτομα, τα οποία απάντησαν στα ερωτήματα με τη μέθοδο της προσωπικής τηλεφωνικής συνέντευξης.

Απόψε παρουσιάζουμε τα ευρήματα της έρευνας για το πώς απάντησαν οι πολίτες των Ιονίων Νησιών σχετικά με τα κυριότερα προβλήματα των νησιών μας, πως αξιολογούν το έργο των Δημάρχων ανά νησί, το έργο και την παρουσία των Βουλευτών ανά εκλογική περιφέρεια και φυσικά το έργο του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.