Υπόμνημα στον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, απέστειλε η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Κέρκυρας, ενόψει του επικείμενου Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρας στις 4 και 5 Δεκεμβρίου.

Το υπόμνημα αυτό, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ένωσης Χρυσόστομος Μπούκας, δεν δημοσιοποιήθηκε για λόγους δεοντολογίας.

Το Υπόμνημα

Ανακοινώθηκε τοπικά (Κέρκυρα) ότι 4-5 Δεκεμβρίου θα επισκεφθείτε την Κέρκυρα, με σκοπό την διεξαγωγή Αναπτυξιακού Συνεδρίου Ιόνιων Νησιών.
Προφανώς θα έχετε πρόγραμμα και προτάσεις, σε σημαντικά θέματα που θα σας αναφέρουν αρμόδιοι φορείς (Περιφερειάρχης, Δήμαρχοι, Επιμελητήρια, Κόμμα, κ.ά) για την αναπτυξιακή ώθηση της Κέρκυρας και του ευρύτερου χώρου των Ιονίων.

Με την ευκαιρία αυτή, σας προσκαλούμε να μελετήσετε τις θεσμικές μας προτάσεις που αφορούν στον τομέα της δημόσιας υγείας και να λάβετε θέση στο Συνέδριο.
Μια σκέψη κυριαρχεί μέσα μας η οποία ενδυναμώθηκε στα πέτρινα χρόνια των μνημονίων.

Πρέπει να δοθούν οι ανάλογες ευκαιρίες στην περιφέρεια, να απελευθερωθούν οικονομικές, παραγωγικές, πολιτικές, πολιτισμικές, περιβαλλοντολογικές, επιστημονικές δυνάμεις, ώστε να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Θεωρούμε ότι είναι μοχλός ανάπτυξης της πατρίδας στο σύνολό της.
Είναι βέβαιο ότι οι τοπικές κοινωνίες, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου, είναι ικανές να προγραμματίσουν και να υλοποιήσουν σχέδια ανάπτυξης καλύτερα παντός Υπουργού και κάθε Κυβέρνησης, για τον ίδιο τον τόπο και τα συμφέροντά τους.

Δεν είναι δυνατόν, ο λαός να εκλέγει κυβέρνηση, και η ίδια αυτή κυβέρνηση να μην έχει εμπιστοσύνη στο λαό που την εξέλεξε για να σχεδιάσει το αναπτυξιακό και παραγωγικό της παρόν και μέλλον.
Φυσικά, η λογική αυτή προσκρούει στην διανομή και τον έλεγχο της εξουσίας που κάθε κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι αδιαπραγμάτευτη και μόνο αυτή πρέπει να την ασκεί εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά.
Να ασκήσει τον κεντρικό έλεγχο (κράτος στρατηγείο το είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου), όπως γίνεται στα αναπτυγμένα και δημοκρατικά κράτη του κόσμου.
Σας καλούμε με θάρρος να αφήσετε δημοκρατικό αποτύπωμα στην πατρίδα μας.

Οι προτάσεις μας στο χώρο της δημόσιας υγείας, είναι ρεαλιστικές, προοδευτικές, με δημοκρατικό πρόσημο και εφικτές. Ουσιαστικά είναι θεσμικές και ως εκ τούτου δεν κοστίζουν. Τουναντίον παράγουν μεγάλη προστιθέμενη αξία (κοινωνική και οικονομική).
Εμείς σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας. Θεωρούμε ότι είναι ικανός ο χρόνος να τις μελετήστε, να αποφασίστε και με θάρρος να δεσμευτείτε για την υλοποίησή τους.
Είμαστε πάντα στην διάθεσή σας, εάν το κρίνετε αναγκαίο.

Κέρκυρα

Μια από τις πλέον παραγωγικές αναπτυξιακές δυνατότητες που έχει ανάγκη ο τόπος μας, είναι εκείνη της δημόσιας υγείας. Διαθέτει μεγάλη προστιθέμενη αξία στην ανθρώπινη επένδυση, αλλά και οικονομική, το δε κεφάλαιο που πρέπει να κατατεθεί είναι αμελητέο.
Δημοσιοποιούμε το σχέδιο της μεγάλης αυτής επένδυσης για τον τόπο μας που έχει μέλλον και λύνει τα προβλήματα της προόδου. Ταυτόχρονα είναι προοδευτικό και σταθερό, δεδομένου ότι η λογοδοσία στα διάφορα στάδια γίνεται στον μοναδικό μέτοχο, τον Λαό, και ανεξάρτητα από την εκλεγμένη ελληνική κυβέρνηση, μέσα στα πλαίσια των κατευθύνσεων που δίνει το Υπουργείο Υγείας, αναπτύσσεται αναλόγως.

1ον. ΠΕΣΥ (Περιφερειακό Σύστημα Υγείας) Ιονίων Νήσων στην κατεύθυνση της επιταγής του ιδρυτικού Νόμου (2889/2 Μαρτίου 2001, άρθρο 1, παρ.1), που αναφέρει «Η επικράτεια διαιρείται σε Υγειονομικές περιφέρειες οι οποίες ταυτίζονται με τις Διοικητικές».

2ον. Αλλαγή των αρμοδιοτήτων της κάθε Υγειονομικής περιφέρειας και από γραφειοκρατικό ή χωροταξικό μόρφωμα, δίνει την δυνατότητα αυτόνομου σχεδιασμού, προγραμματισμού, ανάπτυξης και ελέγχου της δημόσιας υγείας στον τόπο λειτουργίας της.

3ον. Απαλλαγμένη από «ημέτερους» της εκάστοτε κυβέρνησης, υπόλειμμα της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας, ο μεν διοικητής του ΠΕΣΥ εκλέγεται απευθείας από το Λαό κάθε Περιφέρειας με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, όταν γίνονται οι εκλογές για την Αυτοδιοίκηση δευτέρου βαθμού, ο δε διοικητής των Νοσοκομείων εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο της πρωτεύουσας του Νομού. Με την άκρως δημοκρατική και αυτονόητη αυτή πρόταση, γίνεται απρόσκοπτος σχεδιασμός της δημόσιας υγείας, ανεξαρτήτου κυβερνήσεως και λογοδοσία πεπραγμένων απευθείας στο Λαό.

4ον. Κάθε ΠΕΣΥ διαθέτει αυτόνομο προϋπολογισμό που προβλέπεται από αντικειμενικά κριτήρια (δημογραφικά, νησιωτικότητα, ορεινοί όγκοι, επιδημιολογία, ειδικές μονάδες μεταμοσχεύσεων, τριτοβάθμια νοσοκομεία κ.ά). Η εισήγηση στον εκάστοτε αρμόδιο υπουργό, γίνεται από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).

5ον. Το ΠΕΣΥ προκηρύσσει και περαιώνει την διαδικασία πρόσληψης των αναγκαίων θέσεων στελέχωσης σε κάθε νοσοκομείο, με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια που προβλέπονται από το Νόμο.

6ον. Κάθε ΠΕΣΥ είναι υποχρεωμένο να συντάσσει ετήσιο Υγειονομικό χάρτη της περιοχής του και να εξαντλεί επενδυτικά, όλα τα διαθέσιμα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατευθύνονται στο χώρο της Υγείας.
Αυτές είναι οι απολύτως αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν και να εφαρμοστούν άμεσα, ώστε μέσα στο πλαίσιο κάθε φορά των δεδομένων οικονομικών δυνατοτήτων της χώρας μας και των αναγκών κάθε τόπου, η δημόσια υγεία να εξελίσσεται και να προοδεύει.
Πιστεύουμε απόλυτα ότι το μέλλον της πατρίδας μας είναι απολύτως ταυτισμένο με την περιφερειακή ανάπτυξη. Ο κάθε τόπος γνωρίζει τις ελλείψεις, μπορεί να σχεδιάζει, αλλά και να διορθώνει τυχόν αστοχίες καλύτερα παντός άλλου.

Σε τοπικό επίπεδο, εάν ίσχυαν οι παραπάνω κατευθύνσεις, να είναι όλοι βέβαιοι ότι θα λειτουργούσαν προ πολλού στο δημόσιο σύστημα υγείας του Νομού μας:
1ον. Το απολύτως αυτονόητο: ΕΚΑΒ Κέρκυρας με έδρα την Κέρκυρα. Δεν υπήρχε ούτε μια πιθανότητα, άλλοι, ξένοι και αδαείς ως προς τις ανάγκες μας να προγραμματίζουν τις επείγουσες ανάγκες μας.
2ον. Ο νέος αξονικός τομογράφος.
3ον. Νεογνολογική μονάδα.
4ον. Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού θα λειτουργούσε στελεχωμένη, με ανθρώπινους και επιστημονικούς όρους.
5ον. Αιμοδυναμικό τμήμα (στεφανιογραφία, stent).
6ον. Έλεγχος βηματοδοτών.
7ον. Θα είχαν αυξηθεί οι κλίνες στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Θα λειτουργούσε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ).
8ον. Αυτόνομο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με προδιαγραφές.
9ον. Αναγκαία στελέχωση και εξοπλισμός των Κέντρων Υγείας του Νομού, ώστε ο σχεδιασμός των Τομέων Μονάδων Υγείας (ΤοΜΥ) να είναι δυνατόν να υλοποιηθεί.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλες ενέργειες, πολλές, που μπορούν και έπρεπε να γίνουν.

Αντί δηλαδή οι εκάστοτε διορισμένοι από τις κυβερνήσεις να αναλώνονται σε ύμνους για τους πάτρωνές τους, γιατί θεωρούν ότι είναι η αποκλειστική τους υποχρέωση, προσπαθώντας να πείσουν το Λαό με διαστρέβλωση της πραγματικότητας, με ανακρίβειες και σκοπιμότητες ότι αυτό είναι το συμφέρον του, θα ωφελούνταν από έργα και προοπτικές οι πολίτες και οι επισκέπτες του Νομού μας στο μέγιστο αγαθό της υγείας.

Εμείς, είμαστε απολύτως βέβαιοι για την χρησιμότητα αυτών των αλλαγών. Είναι απλές, απολύτως προοδευτικές με πρόσημο δημοκρατίας και δεν κοστίζουν. Αντιθέτως εξοικονομούν τεράστια κεφάλαια στη πατρίδα και τους ίδιους τους πολίτες.
Ποιος έχει αντίρρηση; Ας απευθυνθεί δημόσια στο Λαό, όπως το κάνουμε εμείς και ας πείσει. Διαφορετικά, ας αποτελέσει κείμενο επιχειρημάτων για τις αυτονόητες διεκδικήσεις του Λαού.
Πιστεύουμε ότι είναι το πρώτο βήμα στην απελευθέρωση της αναπτυξιακής πορείας της περιφέρειας. Χάθηκε τεράστιος χρόνος για την ανάπτυξη, τα συμφέροντα του τόπου και όσα δικαιούται ο Κερκυραϊκός και Επτανήσιος Λαός. Ας μη χαθεί και άλλος».