Αύριο αναμένεται να υπογραφεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την κοινοπραξία Total – Edison – ΕΛΠΕ η σύμβαση μίσθωσης για το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή 2, δυτικά της Κέρκυρας.
Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο σχετικός φάκελος θα ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να ακολουθήσει η οριστική υπογραφή της σύμβασης και η κατάθεσή της στη Βουλή.
Ακολούθως, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με την ΕΛΠΕ, με στόχο την υπογραφή νέας σύμβασης, για το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης της θαλάσσιας περιοχής 10, στον Κυπαρισσιακό Κόλπο.
Όπως επισημαίνουν κύκλοι του υπουργείου Περιβάλλοντος, σταθερή βούληση παραμένει οι εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς των ελληνικών αρχών ως προς την υγεία και προστασία του ανθρώπινου δυναμικού, τη δημόσια ασφάλεια και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος.