Τη λειτουργία δύο κοινωνικών δομών που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση και ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του τοπικού πληθυσμού του νησιού της Κέρκυρας, ξεκινά ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, Equal Society σε σύμπραξη με τον Δήμο Κέρκυρας.

Η Δομή Κοινωνικού Φαρμακείου και η Δομή Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων της Equal Society, ανοίγουν τις πόρτες τους στον αναμορφωμένο χώρο της Σπηλιάς
(οδός Σολωμού 11 – πρώην ΚΕΠ) και μέσα από καθημερινές ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, παροχής φαρμακευτικού υλικού και πληροφόρησης στοχεύουν στην άμεση αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης.
Ουσιαστικός και πρωτεύοντας στόχος του κοινωνικού φαρμακείου είναι η παροχή δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων κατ ́ αρχήν σε 100 άτομα ενώ το ανοικτό κέντρο ημέρας αστέγων πρόκειται να ξεδιπλώσει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών επάνω στους άξονες της παροχής βασικών αγαθών, των υποστηρικτικών υπηρεσιών και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής έως και 200 επισκεπτών.
Οι δομές θα αναπτυχθούν παράλληλα σύμφωνα με το μοντέλο της ολιστικής προσέγγισης και υποστήριξης των επισκεπτών Εξυπηρετούμενοι των υπηρεσιών είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο Κέρκυρας, που λαμβάνουν το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από αυτή.
Όσοι ανήκετε στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μπορείτε να υποβάλετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στον αναμορφωμένο χώρο της Σπηλιάς (οδός Σολωμού 11 – πρώην ΚΕΠ).
Περισσότερες πληροφορίες στην κα. Έλλη Ανυφαντή στο τηλέφωνο: 26610 81855.