Με έγγραφο του προς τις Περιφέρειες της χώρας, το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητά στοιχεία για τη μεταφορά μαθητών, προκειμένου, να προβεί σε κατανομή ποσού από τους Κ.Α.Π., προς εξόφληση της δαπάνης μεταφοράς μαθητών σχ. έτους 2016- 2017.

Ειδικότερα στο έγγραφο καλεί τις Περιφέρειες να αποστείλουν για επεξεργασία το αργότερο έως την Τετάρτη 04.10.2017 και σε ηλεκτρονική μορφή στο [email protected] στοιχεία.

Επιπροσθέτως, για το σχολικό έτος 2017-2018 ζητά να αποσταλούν:

Ποσά ανά Περιφερειακή Ενότητα που έχουν συμβασιοποιηθεί μέχρι σήμερα για το σχολικό έτος 2017-2018.

Πόσοι διαγωνισμοί ανά Περιφερειακή Ενότητα έχουν αποβεί άγονοι για το ανωτέρω σχολικό έτος.