Κινητοποίηση στο γραφείο του Περιφερειακού Δ/ντη Εκπαίδευσης Κ. Γκούση τωρα από τους δάσκαλους και καθηγητές ζητώντας την άμεση υλοποίηση μαζικών διορισμών στον χώρο της παιδείας.