Με 48 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας στις 18:30 στο Μον Ρεπό.
Σύμφωνα με την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλιο Μαρία Μουζακίτη, από τα θέματα αυτά ξεχωρίζουν η πρόταση χρηματοδότησης προς το επιχειρησιακό προγραμμα της Περιφέρειας για την αποκατάσταση του κτιρίου της πινακοθήκης Αγγέλου Γιαλλινα.
Επίσης υποβολή πρότασης χρηματοδότησης δράσεων της Ισραιλιτικης κοινότητας. Μια πρόταση που αφορά την επίδραση που έχει ασκήσει η εβραϊκή κοινότητα στην πολιτιστική ταυτότητα των Ιονίων Νήσων.
Επίσης θέματα που αφορούν: καθαρισμούς, παιδικές χαρές και οδοποιία.
Τέλος, οι απαιτήσεις σε προσλήψεις προσωπικού για τις κατασκηνώσεις.