Με το Δήμαρχο Κέρκυρας Κώστα Νικολούζο, συναντήθηκαν σήμερα οι ιδιοκτήτες παρόδιων εκτάσεων επί της οδού Δονάτου Δημουλίτσα όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το πεζοδρόμιο προς το υπεραστικό ΚΤΕΛ.

Στη συνάντηση  διευθετήθηκαν οι λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του έργου όσον αφορά στην παραχώρηση γης για την κατασκευή του πεζοδρομίου, ενώ ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι αυτό δε θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις ιδιοκτησίες.

Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Νίκος Αναστασόπουλος, υπηρεσιακοί παράγοντες και  ο εργολάβος του έργου.