Με το Δήμαρχο Κέρκυρας, Κώστα Νικολούζο και την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Μαρία Μουζακίτη, συναντήθηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Κέρκυρας Χρυσόστομος Μπούκας.

Ο κ. Μπούκας ενημέρωσε το Δήμαρχο και την Πρόεδρο  για τα προβλήματα λειτουργίας του Νοσοκομείου και τους επέδωσε υπόμνημα του Δ.Σ.  με τις προτάσεις της Ένωσης για την αντιμετώπισή τους με στόχο  τη  βελτίωση λειτουργίας του  Νοσοκομείου.

Επίσης, ζήτησε τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη  συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων και την από κοινού  πρόσκληση στην Κέρκυρα του Υπουργού Υγείας για την επιτόπια συζήτηση του θέματος.

Όσον αφορά τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ., ο Δήμαρχος την απεδέχθη και μάλιστα προσέθεσε ότι θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.