Πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, η προγραμματισμένη με τον Δήμαρχο συνάντηση με το Δ.Σ του Νοσοκομείου.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Κακαβίτσας και τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωσαν τον Δήμαρχο για τα προβλήματα λειτουργίας του Νοσοκομείου και διατύπωσαν τις προτάσεις της διοίκησης  για την αντιμετώπισή τους.

Ο κ. Κακαβίτσας αναφέρθηκε στην έλλειψη ιατρικού, νοσηλευτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και στη δυσλειτουργία του ΕΚΑΒ.  “Άμεσος στόχος είναι να ολοκληρωθεί το οργανόγραμμα και να βρεθούν τρόποι προσέλκυσης ιατρικού προσωπικού στο Νοσοκομείο. Η διοίκηση παρά τα σοβαρά προβλήματα  δυσλειτουργίας κάνει ότι περνάει από το χέρι της προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση” τόνισε ο κ. Κακαβίτσας.

Ο Δήμαρχος  αφού ευχαρίστησε τον Διοικητή και τα μέλη  Δ.Σ  για την ενημέρωση, ανέφερε ότι σε προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τεθεί το θέμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο.