Στο πλαίσιο του Προγράμματος erasmus+ HIMIS (Heritage Interpretation for Migrant Inclusion in Schools) το οποίο ασχολείται με την ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ένταξη των μεταναστών στα σχολεία, δυο καθηγητές από το σχολείο μας πραγματοποίησαν διήμερη συνάντηση εργασίας στην πόλη Wroclaw της Πολωνίας.

Το διήμερο πραγματοποιήθηκε από 6 έως 7 Απριλίου με συμμετοχή σχολείων από το 3Ο ΓΕΛ Κέρκυρας, το Anzio της Ιταλίας, το Waldkirch της Γερμανίας και από το Wroclaw της Πολωνίας.

Στη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν οι προτάσεις κάθε σχολείου για την υλοποίηση του προγράμματος. Ειδικοί εκπαιδευτές από το Red kite environment της Αγγλίας και το πανεπιστήμιο Freiburg της Γερμανίας ανέλυσαν τρόπους ερμηνείας της Πολιτιστικής κληρονομιάς βασιζόμενοι σε ένα μνημείο της πόλης Wroclaw.

Τέλος έγινε σχεδιασμός των δραστηριοτήτων που αφορούν τις επόμενες κινητικότητες και συνολικότερος προγραμματισμός με τη βοήθεια του Οργανισμού Cesfor από τη Ρώμη.