Δύο συμβάσεις έργων υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Κέρκυρας Κώστας Νικολούζος, με τους εκπροσώπους των αναδόχων εταιρειών “Κωνστάντης Β. Σταμάτης” και “Κόλλας Σ. Φρειδερίκος”.

Πρόκειται για τα έργα:

  • “Έργα εξωραϊσμού Δ. Ε Λευκιμμαίων” προϋπολογισμού 46.777,51 ευρώ.
    Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
  • “Αποκατάσταση βατότητας του δρόμου Αγίου Ματθαίου – Μοναστήρι και Γιοργάνου – Πηγαδάκι Δ.Ε Μελιτειέων, για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων, προϋπολογισμού 16.750.00 ευρώ.
    Το έργο θα ολοκληρωθεί σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.