Το Συμβουλευτικό Κέντρο Κέρκυρας έχει ήδη στελεχωθεί εκ νέου με νομικό, καθώς επίσης πλέον και με ψυχολόγο.

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβουλευτικό Κέντρο Κέρκυρας, το οποίο εντάσσεται στο Πανελλαδικό Δίκτυο Yποστηρικτικών Δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), ξεκίνησε να λειτουργεί στην Κέρκυρα τον Απρίλιο του 2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συνεχίζει τη λειτουργία του με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ /Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020, υπό την επιστημονική εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ).

Tο Συμβουλευτικό Κέντρο Κέρκυρας απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε γυναίκες που έχουν υποστεί βία/κακοποίηση οποιασδήποτε μορφής ή διακρίσεις, καθώς και σε γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι υπηρεσίες του (πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα ισότητας των φύλων – κοινωνική, ψυχολογική και νομική στήριξη – εργασιακή συμβουλευτική) παρέχονται δωρεάν και καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για το κλείσιμο ραντεβού, οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν να απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο Κέρκυρας.