Ένα ακόμα πρόστιμο έρχεται να προστεθεί στον Δήμο Κέρκυρας, όσον αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων στο Τεμπλόνι.

Το πρόστιμο ύψους 108.000€, επέβαλε στο Δήμο Κέρκυρας και ειδικότερα στο Σύνδεσμο Καθαριότητας (ΣΥΔΙΣΑ), η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπως ενημερώνει η πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Τεμπλονίου Μάγδα Παπανικολοπούλου.

Το ποσό του προστίμου αποτελεί το σύνολο πολλών επιμέρους παραβάσεων των περιβαλλοντικών όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και συνεχιζόμενες παραβάσεις που είχαν διαπιστωθεί σε προγενέστερες αυτοψίες που διενήργησαν κλιμάκια της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά από αίτηση του Συλλόγου Τεμπλονίου.

Η ποινή προστίμου έρχεται ως αποτέλεσμα του πορίσματος που είχε ανακοινωθεί στις 31/7/2017 με κοινοποίηση σε όλους τους ενδιαφερόμενους και στην Εισαγγελία Κέρκυρας, καλώντας παράλληλα τους υπευθύνους σε απολογία.