Το SolidarityNow σε συνεργασία με την οργάνωση HelpRefugees, ξεκίνησε την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος στέγασης ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων (οικογενειών προσφύγων, μεταναστών, Ελλήνων).

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Σπίτια Αλληλεγγύης» προσφέρει στέγη σε προσφυγικές οικογένειες και προωθεί ενεργά την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, ενώ παράλληλα στόχος είναι να στεγάσει και να υποστηρίξει ευάλωτες οικογένειες Ελλήνων που είναι αντιμέτωπες με τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα φιλοξενούνται έξι οικογένειες, με μέγιστο αριθμό 30 άτομα, βάσει της χωρητικότητας των έξι διαμερισμάτων-σπιτιών αλληλεγγύης, με τις κάτωθι παροχές:

– Στέγη, μέσω κάλυψης της δαπάνης του ενοικίου και των λογαριασμών κοινής ωφέλειας.
– Μηνιαίο επίδομα για την κάλυψη των βασικών αναγκών της οικογένειας, μέσω προγράμματος παροχής προπληρωμένων καρτών.
– Συμβουλευτική και υπηρεσίες διερμηνείας και διασύνδεσης με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, νοσοκομεία.
– Συμβουλευτική και διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
– Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και των ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.
– Εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, με σκοπό την ομαλή ένταξή των ωφελούμενων στην κοινωνία (εκμάθηση ελληνικών, δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά κλπ.).

Το πρόγραμμα θέλει να δημιουργήσει δεσμούς αλληλεγγύης και αποδοχής μεταξύ του ποσφυγικού πληθυσμού και της τοπικής κοινωνίας, να στηρίξει τα πρώτα βήματα της ένταξης και ενδυνάμωσης των προσφύγων στον κοινωνικό ιστό, να βελτιώσει την αμοιβαία πολιτισμική κατανόηση προάγοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο και τον αλληλοσεβασμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα έξι «Σπίτια Αλληλεγγύης» ήδη φιλοξενούνται 29 άτομα (15 παιδιά και 14 ενήλικες), από τον Ιούνιο που ξεκίνησε το πρόγραμμα και θα διαρκέσει έναν χρόνο (Ιούνιος 2018), με δυνατότητα επέκτασης ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού.

Το SolidarityNow ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2013 με πρωτοβουλία του Open Society Foundations, με κύριο σκοπό να βοηθήσει τους πληθυσμούς που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση. Η οργάνωση HelpRefugees, ιδρύθηκε το 2015 στη Μεγάλη Βρετανία, και  καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των αναγκών των εκτοπισθέντων πληθυσμών, στην Ευρώπη και πέραν αυτής.