Ρύθμιση – ανάσα έρχεται για χιλιάδες εργαζόμενους που τους οφείλονται δεδουλευμένα πολλών μηνών. Το πρόβλημα τη μη καταβολής μισθών κρατάει σε ομηρία πάνω από ένα εκατομμύρια εργαζόμενους στην Ελλάδα.

Από την συμφωνία της κυβέρνησης με τους επικεφαλής των θεσμών, ευχαριστημένοι είναι οι εργαζόμενοι σε εταιρείες που πτωχεύουν και αυτό καθώς σύμφωνα με την κυβέρνηση, αποκτούν εκ νέου την προτεραιότητα έναντι των άλλων πιστωτών στην αποζημίωση. Για τους υπόλοιπους πιστωτές η σειρά παραμένει η ίδια: Τράπεζες που έχουν λάβει εγγυήσεις, Δημόσιο και στη συνέχεια άλλοι ιδιώτες.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα προτεραιότητα είχαν οι τράπεζες, ακολουθούσαν εφορία – ασφαλιστικά Ταμεία και τελευταίοι μαζί με τους «λοιπούς πιστωτές» ήταν οι εργαζόμενοι. Έτσι, πρακτικά κατέληγαν να μην παίρνουν τίποτα.

Η κυβέρνηση είχε προχωρήσει μονομερώς στην αλλαγή αυτής της διάταξης, ώστε να καλύπτονται πρώτα οι απαιτήσεις των εργαζομένων. Τώρα, όμως η ρύθμιση έχει και την «βούλα» των δανειστών και έτσι θα νομοθετηθεί και θα ισχύσει άμεσα.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, ο εργαζόμενος θα μπορεί να πάρει κατά προτεραιότητα μέχρι 9.669 ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει ως πλαφόν, καθώς η συμφωνηθείσα με τους θεσμούς ρύθμιση προβλέπει ότι η ανώτατη αποζημίωση θα είναι 6 βασικοί μισθοί, πολλαπλασιαζόμενοι επί 2,75 (βασικός μισθός 586 Χ 6 Χ 2,75 = 9.669 ευρώ).

Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου του 2018 οι επιχειρήσεις που οφείλουν δεδουλευμένα δεν θα μπορούν να δανειοδοτηθούν από τις τράπεζες, καθώς για να τους χορηγηθεί δάνεια θα ρέπει να έχουν εξοφλήσει τους υπαλλήλους τους ή να έχουν καταθέσει συγκεκριμένο πλάνο αποπληρωμής των δεδουλευμένων.

Να σημειωθεί ότι και διεθνώς υπάρχει πρόβλεψη ειδικής μεταχείρισης τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την καταβολή των φόρων ιδιοκτησίας.

Πηγή: in.gr