Μέσα στις επόμενες 15 ημέρες, και πάντως πριν από το Πάσχα, θα έχει ολοκληρωθεί η επένδυση και το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει εισπράξει 1,233 δισ. ευρώ για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, όπως ενημερώνει ο Υπουργός Επικρατείας Αλ. Φλαμπουράρης.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες υπήρξαν «επίπονες και περίπλοκες λόγω των σημαντικών παραλείψεων που υπήρχαν κατά την υπογραφή της πρώτης σύμβασης από την κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου το 2014».

Σημειώνεται δε ότι η κυβέρνηση κατέβαλε προσπάθειες να υπάρξουν αλλαγές, κυρίως σε ό,τι αφορά τους όρους για τους εργαζομένους, τις αναγκαίες επενδύσεις για τη βελτίωση των 14 αεροδρομίων, τις ιατρικές υπηρεσίες, τη φύλαξη αλλά και την παρουσία πυροσβεστικής δύναμης σε κάθε αεροδρόμιο.

«Τα πετύχαμε κι έτσι προχωράμε στην ολοκλήρωση της σύμβασης», καταλήγει η ανακοίνωση.