Αύξηση 4% παρουσίασαν οι διεθνείς τουριστικές αφίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016, φθάνοντας σχεδόν τα 500 εκατ. και αποτελώντας το 40% του συνόλου των διεθνών τουριστικών αφίξεων στον κόσμο, παρά τις προκλήσεις.

Οι 28 χώρες της ΕΕ σημείωσαν ανάπτυξη που ξεπέρασε το μέσο όρο στον κόσμο, προσελκύοντας 21 εκατ. αφίξεις περισσότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Αυτό είναι ένα από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έκθεσης ταξιδιωτικών τάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία συντάσσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το 2016 ήταν η 7η συνεχής χρονιά βιώσιμης ανάπτυξης για τους 28 της ΕΕ έπειτα από την παγκόσμια οικονομική κρίση το 2009, προσελκύοντας 107 εκατ. περισσότερους τουρίστες σε σχέση με τα επίπεδα προ κρίσης του 2008.Η αναβάθμιση της Αντίληψης για τον Ευρωπαϊκό Τουρισμό είναι πρότζεκ που ανέλαβαν από κοινού ο ΠΟΤ και η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει στόχο να βελτιώσει τις κοινωνικο-οικονομικές γνώσεις για τον τουριστικό κλάδο, να αναβαθμίσει την κατανόηση για το ευρωπαϊκό τουρισμό και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θεσεων εργασίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο στην Ευρώπη.

Το πρότζεκτ περιλαμβάνει:

1) στενή συνεργασία στα στατιστικά στοιχεία για τον τουρισμό

2) αξιολόγηση των τάσεων της τουριστικής αγοράς

3) προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού μέσα από το Δρόμο του Μεταξιού

4) προώθηση του βιώσιμου, υπεύθυνου, προσβάσιμου και ηθικού τουρισμού.

Το πρότζεκτ συγχρηματοδοτείται από πόρους της COSME και θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2018.