Περιφορά εικόνα Αναστάσεως από τον Άγιο Νικόλαο Βιρού στο Ποντικονήσι.