Η προθεσμία για την υποβολή των Δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης παρατείνεται έως τις 15 Ιουνίου. Η απόφαση λήφθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου.