Επερώτηση με θέμα τον Βιολογικό καθαρισμό στην Ιθάκη καταθέτει στο Περιφερειακό συμβούλιο το οποίο θα συνεδριάσει αυτό το Σαββατοκύριακο η παράταξη της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Μεταξύ άλλων στην επερώτηση τονίζονται τα εξής ” Η επεξεργασία αστικών λυμάτων είναι προϋπόθεση, για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και την ανάγκη αναβάθμισης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά όπου η δυνατότητα υποδοχής τους από το έδαφος ολοένα και μειώνεται. Παρατηρείται επίσης η απόρριψη λυμάτων σε πολλές περιπτώσεις στη θάλασσα με συνέπειες για το θαλάσσιο περιβάλλον που γίνονται πια μη αναστρέψιμες. Η νησιωτική Περιφέρειά μας αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε αρκετά μεγάλο βαθμό.

Στην Ιθάκη η ανάγκη λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων, έχει διαπιστωθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες, από διαφορετικές δημοτικές και περιφερειακές αρχές και έχει αποτελέσει θέμα υποσχεσιολογίας αλλά και διαφωνιών όσον αφορά κυρίως στη χωροθέτηση.

Από τη άλλη ο μικρός πληθυσμός άρα και ο μικρός αριθμός των νοικοκυριών που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του εργοστασίου, καθιστά το έργο όχι έργο πρώτης επιλεξιμότητας, στο βαθμό που κριτήριο ακόμα και στις δημοτικές υπηρεσίες το κέρδος και η ανταποδοτικότητα. Ανταποδοτικότητα που σε πολλές περιπτώσεις έρχεται σε αντίθεση και αντιπαράθεση με την δημόσια υγεία.

Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε περισσότερα για την πορεία του έργου και της ενέργειες από την πλευρά της Περιφέρειας τόσο της σημερινής αλλά και της προηγούμενης η ανυπαρξία πάντως οργανωμένης προσπάθειας στη κατεύθυνση αυτή (ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης) αποδεικνύει αν όχι την αδιαφορία τουλάχιστον όχι το ενδιαφέρον.

Αφού η επιστήμη και η τεχνογνωσία έχει καταγράψει και στο τομέα αυτό πολλά βήματα, είναι παράλογο να μην ικανοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες και στην προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα των λαϊκών στρωμάτων αφού το κόστος κατασκευής οικιακών δεξαμενών συγκέντρωσης λυμάτων (στεγανοί βόθροι) ανεβάζει το κόστος της κατασκευής οικίας σε μη διαχειρίσιμα ύψη.

Από τα παραπάνω προκύπτει η αδήριτη ανάγκη της λειτουργίας βιολογικού καθαρισμού στην Ιθάκη στα επόμενα χρόνια.

Προτείνουμε στο περιφερειακό συμβούλιο να αποφασίσει για την κατασκευή και λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Ιθάκης με πλήρη χρηματοδότηση από την περιφέρεια μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή διασυνοριακών προγραμμάτων. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρξει σταθερή συνεργασία με το Δήμο Ιθάκης”.