Εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα η αποδοχή χρηματοδότησης για την αποκατάσταση τριών κτηρίων του Μον-Ρεπό, με προϋπολογισμό περίπου 2 εκ. ευρώ.

 Θα αποκατασταθούν τρία κτήρια συνολικού εμβαδού 588,27 τ.μ.ς και συγκεκριμένα: – «Οικία του φύλακα Μαστροκωστόπουλου» (Αρ. 3), ισόγειο κτήριο με εμβαδόν 106,40 τ.μ.

– «Κτήριο Κλινικής» (Αρ. 6), ισόγειο κτήριο  με εμβαδόν 117,67 τ.μ.
– «Κτήριο Προσωπικού» (Αρ. 5), διώροφο κτήριο με εμβαδόν 364,20 τ.μ.

Στη σχεδίαση των κτηρίων έχει ληφθεί υπόψη  η απρόσκοπτη κίνηση των ΑΜΕΑ σε όλες τις ενότητες και τον περιβάλλοντα χώρο, όπως επίσης και μέτρα πυρασφάλειας. Λόγω του δασικού και αρχαιολογικού χαρακτήρα του κτήματος, δεν πρόκειται να δημιουργηθούν επιπρόσθετοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων.

Στόχος του Δήμου Κέρκυρας είναι η σωτηρία των ιστορικών αυτών κτηρίων από την καταστροφή και η λειτουργική επανένταξή τους στις σύγχρονες ανάγκες του χώρου, με χρήσεις που αναδεικνύουν την ιστορική τους αξία και δεν προσβάλουν την ιστορική τους ταυτότητα.

Για συνέδρια & σεμινάρια

Τα τρία κτήρια θα χρησιμοποιηθούν για τη ενίσχυση του συνεδριακού τουρισμού, με στόχους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς. Ειδικότερα θα διοργανώνονται διεθνή επιστημονικά συνέδρια,  επιστημονικές και ερευνητικές συναντήσεις εργασίας, καθώς και προγράμματα για τη μεταπτυχιακή και μεταδιδακτορική εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε θέματα ερευνητικής και τεχνολογικής αιχμής. Επίσης, θα γίνονται διεθνείς συναντήσεις με τη μορφή είτε συνεδρίων εργασίας (workshops), είτε διεθνών συνεδρίων (international conferences), είτε ταχύρυθμων μεταπτυχιακών σχολείων (summer schools). Τα τρία κτίρια που θα αποκατασταθούν θα λειτουργήσουν μαζί με τη συνεδριακή αίθουσα του Mon Repos και θα στεγάσουν γραφεία, βοηθητικούς χώρους, και χώρους για ολιγομελείς επιστημονικές συναντήσεις.
Ο εξοπλισμός των αιθουσών θα περιλαμβάνει γραφεία, υπολογιστές, εκτυπωτές κ.λ.π ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των επιστημόνων στη διεθνή βιβλιογραφία, η επαφή με τη διεθνή ερευνητική δραστηριότητα, η συνέχεια των διεθνών επιστημονικών συνεργασιών και οι επιστημονικές συζητήσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η υλοποίηση της πράξης θα γίνει με τρία υποέργα :

1ο ΥΠΟΕΡΓΟ : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ MON REPOS”

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ : “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ” Αφορά στην απασχόληση αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών και εργατών εφόσον απαιτηθεί σωστική αρχαιολογική έρευνα.

3ο ΥΠΟΕΡΓΟ : “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ MON REPOS” Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για τη λειτουργία των τριών κτηρίων.