Από τον Ο.Κ.Ε. ανακοινώνεται ότι, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούν μέχρι τώρα, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν τα ΠΕΤΕΓΟΛΕΤΣΑ, σήμερα Πέμπτη 15/2/2018 και ώρα 20.30΄στην Πλακάδα του Αγίου, σε συνδυασμό δε με αίτημα της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας, να πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό αυτό χώρο, η εναλλακτική λύση του Δημοτικού Θεάτρου, που είχε αρχικά ανακοινωθεί, δεν θα ισχύσει.

Λαμβανομένου δε υπόψη ότι, όλες οι προβλέψεις αναφέρουν για αύριο καλό καιρό για το νησί μας, το παραδοσιακό μας δρώμενο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16/2/2018 και ώρα 20.30΄ στην Πλακάδα του Αγίου.