Με απόφασή του ο Δήμαρχος Κέρκυρας, Κώστας Νικολούζος, ορίζει τους αντιδημάρχους Κέρκυρας μέχρι τη λήξη της θητείας και τους μεταβιβάζει τις σχετικές αρμοδιότητες.

Σύμφωνα με την απόφαση οι αντιδήμαρχοι είναι:
1. Ανδρέας Γουλής, Αντιδήμαρχος Ερείκουσας
2. Θεονύμφη-Αθανασία (Νόνη) Μάστορα, Αντιδήμαρχος Μαθρακίου
3. Θεόδωρος Λουκανάρης, Αντιδήμαρχος Οθωνών
4. Σπυρίδων Καλούδης, Αντιδήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, για τις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίου και Κασσωπαίων
5. Α. Αλέξανδρος Ασπιώτης, Αντιδήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, για τις Δημοτικές Ενότητες Κορισσίων, Λευκιμμαίων και Μελιτειέων.
Β. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Βιομηχανίας και Εμπορίου Βασίλειος-Άρης Μπαλής
6. Γεώργιος Καρύδης, Αντιδήμαρχος Μέσης Κέρκυρας, για τις Δημοτικές Ενότητες Αχιλλείων και Παρελίων
7. Γεώργιος Ραιδεστινός, Αντιδήμαρχος Κέντρου για τις Δημοτικές Ενότητες Φαιάκων και Παλαιοκαστριτών
8. Ευγένιος-Σπυρίδων Ασπιώτης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Αστικού Πρασίνου
9. Α.Νικόλαος Αναστασόπουλος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Χωροταξίας
Β. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ερείκουσας Ανδρέας Γουλής
10. Βασίλειος Καββαδίας, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Τουρισμού
11. Ανδρέας Σκούπουρας, Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού
12. Βασίλειος-Άρης Μπαλής, Αντιδήμαρχος Βιομηχανίας και Εμπορίου
13. Γεώργιος -Ηλίας Παντελιός, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.

Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Γεώργιος-Ηλίας Παντελιός