Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Σκριπερού πραγματοποίησαν εθελοντικό καθαρισμό στην παράλια της Δασιάς στα πλαίσια της εκστρατείας “ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2017” στην οποία επίσημος πρεσβευτής είναι ο Ολυμπιονίκης Σπ. Γιαννιώτης.

Οι μαθητές του Γυμνάσιου ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους καθηγητές Κων/νο Κωστάλη και  Χριστίνα Ηλιούδη για την σημασία της δράσης αυτής και στη συνέχεια ‘’σάρωσαν” την παραλία!

Η συγκομιδή των απορριμμάτων ήταν εντυπωσιακή τόσο ως προς τον όγκο όσο και ως το περιεχόμενο!