Πρόκειται για 16 συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν τους έξυπνους και διακεκριμένους ανθρώπους. Σύμφωνα με τους ερευνητές πρόκειται για δεξιότητες που συνδέονται άμεσα με τη ζωή μας, προάγουν μεταξύ άλλων διορατικότητα, δημιουργικότητα και οξυδέρκεια ενώ αυτή η μέθοδος δοκιμάζεται ήδη σε σχολείο της Σουηδίας , ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με επιτυχία.
Ας δούμε αυτές τις συνήθειες συνοπτικά:

 • Επιμονή
  Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής βοηθιέται να παραμείνει σε μια κατάσταση μέχρι την επίλυση της. Μαθαίνει να προσεγγίζει διαφορετικά και να αναλύει προχωρώντας προς την επίλυση.
  -Διαχείριση Παρορμητικότητας
  Βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν το πρόβλημα και να συλλέξουν πληροφορίες για την επίλυση του. Τους δίνει χρόνο να κρίνουν και να οργανωθούν.
  -Κατανόηση και Εν συναίσθηση
  Ένα από τα χαρακτηριστικά των πολύ έξυπνων ανθρώπων σύμφωνα με τους ψυχολόγους. Ξεπερνώντας τον εγωκεντρισμό σύμφωνα με τον ” Piaget ” ,βοηθά τα παιδιά να αναπτύξουν κριτική σκέψη και βαθύτερη γνώση ενώ θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Ευέλικτη σκέψη
  Καθώς πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να προσεγγίσουν ένα θέμα από διαφορετική προοπτική ,βοηθά τα παιδιά να δουν πέρα από την υποκειμενικότητα.
  -Μετα γνώση
  Μια απαραίτητη διαδικασία για τους μαθητές αφού ενισχύουν την ανάπτυξη της αυτογνωσίας.
  -Προσπάθεια για ακρίβεια
  Είναι μια συνήθεια που ωθεί τους ανθρώπους προς το καλύτερο, οδηγεί στην δημιουργία και ολοκλήρωση δημιουργώντας επίμονους και επιτυχημένους ανθρώπους.
  -Διερώτηση
  Μια διαδικασία στην οποία μπαίνουν σπάνια τα παιδιά κι έτσι αναζητούν στοιχεία που δεν χρειάζονται. Οδηγεί σε μια πορεία προς επίλυση ενός προβλήματος.
  -Εφαρμογή προ υπάρχουσας γνώσης
  Δυστυχώς συχνά τα παιδιά αδυνατούν να αντιμετωπίσουν καταστάσεις αν και δεν είναι η πρώτη φορά.
  -Σαφής και Ακριβής επικοινωνία
  Η καθαρή σκέψη στον γραπτό και προφορικό λόγο δείχνει πως υπάρχει ολοκληρωμένη άποψη και κριτική επεξεργασία.
  -Συλλογή δεδομένων
  Εδώ προτείνετε οι μαθητές να δοκιμάζουν όλες τους τις αισθήσεις ώστε να έχουν περισσότερα ερεθίσματα.
  -Δημιουργία, Φαντασία, Καινοτομία
  Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και άρνηση συμβιβασμού με την αποτυχία.
 • Δέος και Ενδιαφέρον
  Είναι το κίνητρο για τη γνώση και την προσωπική αναζήτηση.
  -Ρίσκα και Υπευθυνότητα
  Παροτρύνει τα παιδιά να επιθυμούν την αλλαγή να μην συμβιβάζονται αλλά και να μην φοβούνται την αποτυχία.
  -Χιούμορ
  Είναι γεγονός πως το χιούμορ αναδεικνύει έναν έξυπνο άνθρωπο , είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό στην επικοινωνία την δημιουργικότητα ενώ λειτουργεί θετικά στην ψυχολογία. Το δημιουργικό χιούμορ βοηθά πάντα να δούμε τις εναλλακτικές.
  -Αμοιβαία σκέψη
  Μέσα από την ομάδα ο μαθητής κοινωνικοποιείται , ανταλλάσσει απόψεις , συμμορφώνεται με κανόνες.
  -Συνεχιζόμενη μάθηση
  Δημιουργεί ανοιχτούς ανθρώπους σε νέα γνώση και νέους στόχους, ενώ η δια βίου μάθηση καθιστά έναν άνθρωπο ικανό να παραμένει ενεργός και παραγωγικός.