Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στις βάσεις εισαγωγής σε Σχολές που απαιτούν ειδικό μάθημα, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ειδικών μαθημάτων. 

Για παράδειγμα, όπως αναφέρει η Καθημερινή, οι καλύτερες επιδόσεις στο Σχέδιο θα περιορίσουν την πτώση στις Σχολές της Αρχιτεκτονικής.

Στα Αγγλικά, οι επιδόσεις ήταν χειρότερες από πέρυσι, καθώς μόλις το 1,18% έγραψε πάνω από 18. Το 72,31% έγραψε πάνω από τη βάση (75,16% πέρυσι). Έτσι αναμένεται να επηρεαστούν οι Σχολές που απαιτούν ξένη γλώσσα, καθώς τα αγγλικά επιλέγει η συντριπτική πλειοψηφία των εξεταζόμενων.

Πολύ χειρότερες από πέρυσι οι επιδόσεις στα Γαλλικά: μόλις το 1,62% αρίστευσε (7,95% πέρυσι). Κακές οι επιδόσεις και στα Γερμανικά: το 69,48% έγραψε κάτω από τη βάση (76,03% πέρυσι), ενώ μόλις το 10% έγραψε πάνω από 18.

Διπλάσιοι οι αριστούχοι στα Ιταλικά (20,75% έναντι 10,17% πέρυσι), λιγότεροι οι αριστούχοι στα Ισπανικά (πάνω από 18 έγραψε το 16,67% έναντι 33,63% πέρυσι).

Μέτριες οι επιδόσεις στην Αρμονία και τον στον Έλεγχο Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων.

Υπενθυμίζεται, ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό δελτίο τους στη διεύθυνση http://exams.it.minedu.gov.gr μέχρι και την Παρασκευή, 14 Ιουλίου. Η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο του.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσοι δεν υποβάλουν μηχανογραφικό εμπρόθεσμα, θα αποκλειστούν από την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για φέτος.