Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Πρόγραμμα  Δακοκτονίας) της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι από τις 14/ 09/2017 ημέρα Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί ο 2ος δολωματικός από εδάφους ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις παρακάτω περιοχές:

  1. Δημ. Ενότητα Μελιτειέων (Δ.Κ. Αγ Ματθαίου, Τ.Κ. Πεντάτι, Τ.Κ. Κάτω Παυλιάνα)
  2. Δημ. Ενότητα Παλαιοκαστριτών (Δ.Κ. Λιαπάδων )
  3. Δημ. Ενότητα Παρελίων
  4. Δημ. Ενότητα Λευκιμμαίων (πλην Τ.Κ. Βιταλάδων)
  5. Δημ. Ενότητα Κορισσίων (Δ.Κ. Περιβολίου, Αργυράδων) 
  6. Δημ. Ενότητα Εσπερίων 
  7. Κοιν. Ερείκουσας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

‘’Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί που τα κτήματα τους ψεκάζονται να  παρευρίσκονται κατά την διάρκεια των ψεκασμών στα ελαιοκτήματα τους, για την παρακολούθηση και  υποβοήθηση των συνεργείων, επίσης όσα ελαιοκτήματα είναι περιφραγμένα, τις ημέρες των ψεκασμών οι παραγωγοί θα  πρέπει να τα έχουν ανοιχτά εφ΄όσον επιθυμούν να ψεκαστούν.

Το ημερήσιο πρόγραμμα ψεκασμών θα τοιχοκολλείται στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων από τα συνεργεία ψεκασμών.

Οι ψεκασμοί θα αναβάλλονται για την επόμενη ημέρα σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. Η διάρκεια των ψεκασμών θα είναι περίπου 8 ημέρες.”

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:  2661-0-37000, 2661364711.