Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι μετά  την διακοπή του δολωματικού από εδάφους ψεκασμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, οι ψεκασμοί θα συνεχιστούν από τα σημεία που σταμάτησαν, τις 14/08/2017 ημέρα Δευτέρα για το υπόλοιπο των περιοχών που δεν ψεκάσθηκαν.     ΄

Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί που τα κτήματα τους ψεκάζονται να παρευρίσκονται κατά την διάρκεια των ψεκασμών στα ελαιοκτήματά τους για την παρακολούθηση και υποβοήθηση των  συνεργείων επίσης όσα ελαιοκτήματα είναι περιφραγμένα, τις ημέρες των ψεκασμών οι παραγωγοί θα  πρέπει να τα έχουν ανοιχτά  εφ’ όσον επιθυμούν να ψεκαστούν.

Το ημερήσιο πρόγραμμα ψεκασμών θα τοιχοκολλείται στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από τα συνεργεία ψεκασμών. Οι ψεκασμοί θα αναβάλλονται μέχρι που οι  καιρικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για τους ψεκασμούς ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Η διάρκεια των ψεκασμών θα είναι περίπου 8 ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2661-0-37000 , 2661364711 της υπηρεσίας.